Naujienos

Profesinio mokymo aktualijos už Europos ribų: įspūdžiai iš tarptautinių mokymų
2018-07-30
Informavimo ir konsultavimo paslaugos, vykdant įgūdžių gerinimo politiką ES Valstybėse narėse bei Islandijoje ir Norvegijoje
2018-07-25
PROFESINIS MOKYMAS - TAVO ATEITIES KARJERA!
2018-06-25
Projekto “Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje” partnerių apskrito stalo diskusija
2018-06-18
Nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos („ECVET“) įgyvendinimo Lietuvoje
2018-06-12
Renginiai