Naujienos

Projekto “Naujų praktinio mokymo būdų išbandymas profesiniame mokyme ir profesijos meistrų rengimas mokyti darbo vietoje” partnerių apskrito stalo diskusija
2018-06-18
Nacionalinių suinteresuotų šalių apskritojo stalo diskusija dėl Europos profesinio mokymo kreditų sistemos („ECVET“) įgyvendinimo Lietuvoje
2018-06-12
Besirenkantiems būsimą profesiją: „Išsirink sau ateitį“, žiūrėdamas TV laidas ir dalyvaudamas viktorinoje
2018-06-08
Toliau sėkmingai vykdomi mokymai, skirti suaugusiesiems įgyti / tobulinti bendrąsias ir pagrindines kompetencijas
2018-06-01
Profesinio mokymo populiarinimo renginiai mokyklose birželio mėn.
2018-06-01
Renginiai