Profesinio mokymo kokybės vertinimas

Skyrius organizuoja dviejų tipų profesinio mokymo kokybės vertinimą:

Atlikus profesinio mokymo programos ir išteklių vertinimą išduodama licencija.
Licencijų išdavimą reglamentuoja Formaliojo profesinio mokymo licencijavimo taisyklės.
Skyrius parengė vertinimo kriterijų, rekomenduojamų savianalizei atlikti pradedant kurti vidinę kokybės užtikrinimo sistemą, rinkinys bei pateiktos praktinės rekomendacijos kaip juo naudotis.

Nauja
Profesinio mokymo įstaigų kokybės matavimo instrumentai (klausimynai mokiniams, mokytojams, absolventams, darbdaviams)