Neformaliojo suaugusiųjų švietimo teikėjų veiklos kokybės įsivertinimo klausimynas 

Organizacijas, teikiančias neformaliojo suaugusiųjų švietimo paslaugas, kviečiame savanoriškai įsivertinti savo švietimo paslaugų kokybę.

 

Neformalusis suaugusiųjų švietimas – asmens ir visuomenės interesus atitinkantis švietimas pagal įvairias neformaliojo suaugusiųjų švietimo poreikių tenkinimo, kvalifikacijos tobulinimo, papildomos kompetencijos įgijimo programas, teikiamas ne jaunesniems negu 18 metų asmenims (Lietuvos Respublikos neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymas, 2014, Nr. XII-1018).


Šioje apklausoje yra 17 klausimai.