Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinė sistema – EQAVET

EQAVET paskirtis ES narėms padėti vykdyti ir stebėti nuolatinę profesinio mokymo sistemų gerinimo veiklą, gerinti profesinio mokymo kokybę, didinti profesinio mokymo politikos raidos skaidrumą ir nuoseklumą ES narėse.

EQAVET orientacinių aprašų paskirtis – padėti valstybėms narėms, profesinio mokymo atstovams jiems tinkamiausiu būdu įgyvendinant EQAVET sistemą tobulinti ir plėtoti savo profesinio mokymo sistemas, remti mokymosi visą gyvenimą strategijas, visais lygmenimis plėtoti kokybės gerinimo kultūrą. Jie suskirstyti pagal kokybės ciklo etapus: planavimą, įgyvendinimą, vertinimą, peržiūrą. Juos galima taikyti ir pirminiam, ir tęstiniam PRM, jie galioja visoms mokymosi aplinkoms – tiek mokyklose vykdomam mokymui, tiek mokymuisi darbo vietoje (įskaitant pameistrystės programas).

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras yra nacionalinis profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinis punktas (NRP), atstovaujantis EQAVET tinklą Lietuvoje. EQAVET tinklui priklauso visos ES narės.

NRP uždaviniai:

  • teikti informaciją apie EQAVET tinklo veiklą;
  • dalyvauti įgyvendinant šio tinklo darbo programą, įgyvendinti iniciatyvas tolesnei sistemos plėtotei nacionaliniu mastu;
  • remti savęs vertinimą, kaip veiksmingą kokybės užtikrinimo priemonę;
  • užtikrinti, kad informacija būtų veiksmingai skleidžiama suinteresuotosioms šalims.

EQAVET geroji patirtis

EQAVET kokybės užtikrinimo ciklas
EQAVET tarpusavio vertinimo etapai

EQAVET tarpusavio vertinimo vadovas (LT) (EN)

Europos kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos įgyvendinimo palaikymas 2022 m. EQAVET sekretoriato apklausos rezultatai. 2022 (LT) (EN)

EQAVET veiklos programa 2021-2023

EQAVET naujienlaiškiai
EQAVET naujienlaiškis, 2022 m. vasaris (anglų kalba).

NAUDINGOS NUORODOS
Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos sukūrimo (2009)

Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija dėl profesinio rengimo ir mokymo siekiant tvaraus konkurencingumo, socialinio sąžiningumo ir atsparumo (2020)

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos KOKYBĖS CIKLAS

Oficiali EQAVET svetainė

EQAVET elektroninių išteklių biblioteka

EQAVET NRP VEIKLOS ARCHYVAS

Kontaktai pasiteirauti:
tel. +370 624 14 549
el. paštas neringa.tolstych@kpmpc.lt