Patvirtintas Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašas

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2019 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 428 patvirtino Profesinių standartų rengimo, atnaujinimo ir tvirtinimo tvarkos aprašą. Šiuo aprašu nustatytos detalios profesinių standartų rengimo, svarstymo, derinimo su kompetetingomis institucijomis, tvirtinimo ir atnaujinimo procedūros bei terminai. Vadovaujantis šia tvarka sektoriniai profesiniai komitetai vertins parengtų ar atnaujintų profesinių standartų projektus, teiks savo išvadą Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriui. Sektoriniam profesiniam komitetui pritarus parengtam ar atnaujintam profesinio standarto projektui, jį tvirtins KPMPC direktorius.

Detaliau su tvarkos aprašu galima susipažinti čia

Su parengtų profesinių standartų projektais galima susipažinti čia