Pradedamos konsultacijos su profesinių standartų rengėjais

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, kartu su partneriais įgyvendindamas iš Europos socialinio fondo bendrai finansuojamą projektą “Lietuvos kvalifikacijų sistemos plėtra (I etapas)”, pradeda konsultacijas su profesinių standartų rengėjais. Šių konsultacijų tikslas – suteikti metodinę pagalbą profesinių standartų rengėjų grupėms, aptarti profesinio standarto rengimo etapus ir žingsnius, reikalavimus kiekvieno etapo rezultatams ir pan.

Lapkričio 6 d. į pirmąją konsultaciją susirinko Metalų, mašinų, įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto profesinio standarto bei Elektros įrangos ir kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos ir remonto profesinio standarto rengėjai.

Lakpričio 10 d. vyks konsultacija su Prekybos sektoriaus profesinio standarto ir Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos paslaugų sektoriaus profesinio standarto rengėjais.