ReferNet Lithuania products

 
Cedefop opinion survey on vocational education and training in Europe. Lithuania 2018
LT | EN

Guidance and outreach for inactive and unemployed. Lithuania (Ilgalaikių bedarbių ir neaktyvių darbo rinkoje jaunuolių informavimo ir konsultavimo paslaugos, vykdant įgūdžių gerinimo politiką. Lietuva). 2018 m.
LT | EN

Spotlight on VET Lithuania (Profesinio mokymo sistemos bruožai Lietuva), 2017 m.
LT | EN

Vocational education and training in Europe: Lithuania. Country report. 2016 („Lietuva: profesinis mokymas. Šalies pranešimas, 2016 m.”
LT | EN

Key competences in vocational education and training – Lithuania (Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme), 2016 m.
LT | EN

Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – Lithuania (Pagalba profesijos mokytojams ir meistrams, siekiant profesinio mokymo sėkmingų reformų ir kokybės), 2016 m.
LT | EN

Lithuania: VET in Europe: country report 2014 (Lietuva: profesinis mokymas. Šalies pranešimas, 2014 m.)
LT | EN

Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes – Lithuania (Pameistrystei artimos mokymo formos ir mokymasis realioje darbo vietoje Lietuvoje), 2014 m.
LT | EN

Innovation in VET – Lithuania (Inovacijos profesiniame mokyme), 2014 m.
LT | EN

Vocational education and training in Lithuania (Profesinis mokymas Lietuvoje), 2013 m.
LT | EN

Spotlight on VET Lithuania (Profesinio mokymo sistemos bruožai Lietuva), 2013 m.
LT | EN

Early leaving from VET – Lithuania (Pasitraukimo iš pirminio profesinio mokymo programų situacija Lietuvoje), 2013 m.
LT | EN

Lithuania: VET in Europe: country report 2014
LT | EN

Spotlight on VET Lithuania (2013/14)
LT | EN

Article “Early leaving from vocational education and training in Lithuania” (2014)
LT | EN

VET in Europe – Country report. Lithuania (2013)
LT | EN

Spotlight on VET Lithuania (2013)
LT | EN

Vocational education and training in Lithuania.Short description (2013)
LT | EN

Comments are closed