ReferNet informacijos ir žinių tinklas Europoje

CEDEFOP profesinio mokymo žinių centras

CEDEFOP naujienos ir įvykių kalendorius

Įgūdžiai ir darbo rinka

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Apie REFERNET
ReferNet yra informacijos ir žinių tinklas, kurį įsteigė Europos profesinio mokymo plėtotės centras (CEDEFOP), siekdamas patenkinti augantį palyginamos informacijos apie profesinį rengimą Europoje poreikį. ReferNet veiklos apima informacijos apie profesinį rengimą kaupimą ir sklaidą, analizę bei tyriminę veiklą. ReferNet dalyvauja kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinis tinklas, sudarytas iš organizacijų, turinčių bendrų interesų plėtojant profesinį rengimą ir mokymąsi. Kiekvienam tinklui vadovauja nacionalinis koordinatorius.