Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP)

ReferNet Lietuva koordinatorius

ReferNet informacijos ir žinių tinklas Europoje

Apie REFERNET
ReferNet yra informacijos ir žinių tinklas, kurį įsteigė Europos profesinio mokymo plėtotės centras (CEDEFOP), siekdamas patenkinti augantį palyginamos informacijos apie profesinį rengimą Europoje poreikį. ReferNet veiklos apima informacijos apie profesinį rengimą kaupimą ir sklaidą, analizę bei tyriminę veiklą. ReferNet dalyvauja kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinis tinklas, sudarytas iš organizacijų, turinčių bendrų interesų plėtojant profesinį rengimą ir mokymąsi. Kiekvienam tinklui vadovauja nacionalinis koordinatorius.