Apie ReferNet tinklą

ReferNet informacijos ir žinių tinklas – tai erdvė, kur partneriai atranda vienas kitą, kartu siekia užsibrėžtų tikslų bei modeliuoja bendros ateities viziją

ReferNet yra informacijos ir žinių tinklas, kurį įsteigė Europos profesinio mokymo plėtros centras (CEDEFOP), siekdamas patenkinti augantį palyginamos informacijos apie profesinį rengimą Europoje poreikį. ReferNet veiklos apima informacijos apie profesinį rengimą kaupimą ir sklaidą, analizę bei tyriminę veiklą. ReferNet dalyvauja kiekvienos Europos Sąjungos valstybės narės nacionalinis tinklas, sudarytas iš organizacijų, turinčių bendrų interesų plėtojant profesinį rengimą ir mokymąsi. Kiekvienam tinklui vadovauja nacionalinis koordinatorius.

 • ReferNet tinklo koordinatoriai kitose šalyse
 • Daugiau informacijos

  • Bukletas apie ReferNet tinklą (EN)

   
  Apie ReferNet Lietuva tinklą

  ReferNet Lietuva pradėjo veiklą 2003 m. pabaigoje. Tinklą sudaro 19 organizacijų, kurios pasirašė bendradarbiavimo sutartį. Organizacijų bendradarbiavimo tikslas – skatinti profesinio rengimo ir žmonių išteklių plėtrą, remiantis žiniomis pagrįstais sprendimais

  Comments are closed