ReferNet Lietuva veiklos programa

2020 m. ReferNet veiklos programa:

1. Profesinio mokymo politinės veiklos ataskaitos apie Lietuvos pažangą už 2020 metus parengimas.
2. Nacionalinių naujienų apie Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo aktualijas parengimas ir sklaida Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniais kanalais.
3. Apžvalgos apie Europos įgūdžių indeksą parengimas.
4. Teminių straipsnių parengimas ir sklaida.
5. Viešinimo veiklų (KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškio parengimas ir sklaida, ReferNet Lietuva svetainės atnaujinimas ir priežiūra, socialiniai tinklai ir kt.) įgyvendinimas.

2019 m. ReferNet veiklos programa:

1. Profesinio mokymo politikos ataskaitos apie Lietuvos pažangą, siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų rezultatų, parengimas.
2. Nacionalinių naujienų apie Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo aktualijas parengimas ir sklaida Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniais kanalais.
3. Profesinis mokymas Europoje. Interaktyvus viešinimo įrankis: 2019 m.
4. Straipsnio „Ilgalaikis tarptautinis pameistrių mobilumas. Lietuvos atvejis“ parengimas
5. Teminių straipsnių parengimas ir sklaida.
6. Viešinimo veiklų (KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškio parengimas ir sklaida, ReferNet Lietuva svetainės atnaujinimas ir priežiūra, socialiniai tinklai ir kt.) įgyvendinimas.

2018 m. ReferNet veiklos programa:

1. Profesinio mokymo politikos ataskaitos apie Lietuvos pažangą, siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų rezultatų, parengimas.
2. Nacionalinių naujienų apie Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo aktualijas parengimas ir sklaida Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniais kanalais.
3. Teminis pranešimas „Profesinio mokymo sistemos bruožai. Lietuva“.
4. Lietuva: profesinis mokymas. Šalies pranešimas, 2018 m.
5. Profesinis mokymas Europoje. Interaktyvus viešinimo įrankis: klausimynas. Lietuva. 2018 m.
6. Teminių straipsnių parengimas ir sklaida.
7. Lietuvos profesinio mokymo mokinių tarptautinio mobilumo tyrimo, pagal Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) gaires, atlikimas.
8. Viešinimo veiklų (KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškio parengimas ir sklaida, ReferNet Lietuva svetainės atnaujinimas ir priežiūra, socialiniai tinklai ir kt.) įgyvendinimas.

2017 m. ReferNet veiklos programa:

1. Profesinio mokymo politikos ataskaitos apie Lietuvos pažangą, siekiant Rygos išvadose nustatytų siektinų rezultatų, parengimas.
2. Nacionalinių naujienų apie Lietuvos profesinio mokymo aktualijas parengimas ir sklaida Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) informaciniais kanalais.
3. Straipsnio „Informavimo ir konsultavimo paslaugos, vykdant įgūdžių gerinimo politiką Europos Sąjungoje. Lietuvos atvejis“ parengimas ir sklaida.
4. Straipsnio „Europiečių viešosios nuomonės apie profesinį mokymą apklausos rezultatai. Lietuvos atvejis“ parengimas ir sklaida.
5. Lietuvos profesinio mokymo mokinių tarptautinio mobilumo tyrimo, pagal Europos profesinio mokymo plėtros centro (CEDEFOP) gaires, (III etapas) atlikimas.
6. Viešinimo veiklų (KPMPC ReferNet Lietuva naujienlaiškio parengimas ir sklaida, ReferNet Lietuva svetainės atnaujinimas ir priežiūra, socialiniai tinklai, tiksliniai renginiai ir pan.) įgyvendinimas.

Comments are closed