ReferNet Lietuva parengti / išversti produktai

 
CEDEFOP publikacija „Pereinamojo laikotarpio įgūdžiai. Kelias į 2035-uosius“. 2023
EN | LT

CEDEFOP publikacija „Įgūdžių prognozė 2023 metams. Lietuva“
EN | LT

CEDEFOP publikacija „Mokymosi rezultatų nustatymas, formulavimas ir taikymas: 2022″
EN | LT

Teachers and trainers in a changing world – Lithuania: Building up competences for inclusive, green and digitalised vocational education and training (VET). 2022
LT | EN

International mobility in apprenticeships: focus on long-term mobility: Lithuania 2020
LT | EN

Developments in vocational education and training policy in 2015-19: Lithuania
LT | EN

Vocational education and training in Europe: Lithuania 2018
LT | EN

Cedefop opinion survey on vocational education and training in Europe. Lithuania 2018
LT | EN

Guidance and outreach for inactive and unemployed. Lithuania (Ilgalaikių bedarbių ir neaktyvių darbo rinkoje jaunuolių informavimo ir konsultavimo paslaugos, vykdant įgūdžių gerinimo politiką. Lietuva). 2018 m.
LT | EN

Profesinio mokymo sistemos bruožai. Lietuva, 2017
LT | EN

Vocational education and training in Europe: Lithuania. Country report. 2016 („Lietuva: profesinis mokymas. Šalies pranešimas, 2016 m.“
LT | EN

Key competences in vocational education and training – Lithuania (Bendrosios kompetencijos profesiniame mokyme. Lietuva), 2016 m.
LT | EN

Supporting teachers and trainers for successful reforms and quality of VET – Lithuania (Pagalba profesijos mokytojams ir meistrams, siekiant profesinio mokymo sėkmingų reformų ir kokybės), 2016 m.
LT | EN

Lithuania: VET in Europe: country report 2014 (Lietuva: profesinis mokymas. Šalies pranešimas, 2014 m.)
LT | EN

Apprenticeship-type schemes and structured work-based learning programmes – Lithuania (Pameistrystei artimos mokymo formos ir mokymasis realioje darbo vietoje Lietuvoje), 2014 m.
LT | EN

Innovation in VET – Lithuania (Inovacijos profesiniame mokyme), 2014 m.
LT | EN

Vocational education and training in Lithuania (Profesinis mokymas Lietuvoje), 2013 m.
LT | EN

Spotlight on VET Lithuania (Profesinio mokymo sistemos bruožai Lietuva), 2013 m.
LT | EN

Early leaving from VET – Lithuania (Pasitraukimo iš pirminio profesinio mokymo programų situacija Lietuvoje), 2013 m.
LT | EN

Profesinis mokymas Lietuvoje, 2014
LT | EN

Pameistrystė ir mokymasis realioje darbo vietoje Lietuvoje
LT | EN

Pagrindiniai profesinio mokymo sistemos Lietuvoje bruožai 2013-2014 metais
LT | EN

Pasitraukimo iš pirminio profesinio mokymo programų situacija Lietuvoje, 2014
LT | EN

Profesinis mokymas Lietuvoje, 2013
LT | EN

Profesinis mokymas Lietuvoje. Trumpas aprašas, 2013
LT | EN

Profesinio mokymo sistemos bruožai. Lietuva, 2013
LT | EN

Ankstesnes ReferNet Lietuva publikacijas rasite Cedefop duomenų bazėje: www.cedefop.europa.eu

Comments are closed