CEDEFOP apklausa apie mokymosi rezultatus profesiniame mokyme

Mokymosi rezultatai tampa svarbiausiu dalyku kaip pagrindinė profesinio mokymo aprašomoji priemonė, todėl CEDEFOP kviečia Lietuvos profesinio mokymo specialistus aktyviai prisidėti prie diskusijų Europos Sąjungos lygmeniu ir padėti formuoti būsimą praktiką, dalyvaujant tam skirtoje apklausoje.

Apklausos nuoroda: https://survey.alchemer.eu/s3/90565868/Learning-Outcomes-Survey

Daugiau informacijos: CEDEFOP informacija apie atliekamą tyrimą

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed