Bendra informacija

Europos profesinio mokymo plėtros centras (Cedefop) – 1975 metais įkurta Europos agentūra, padedanti skatinti ir tobulinti profesinį rengimą Europos Sąjungoje (ES). Tai – pagrindinė ES informacijos agentūra profesinio rengimo klausimais. Cedefop buvo viena pirmųjų specializuotų decentralizuotų agentūrų, įsteigta tam, kad teiktų konkrečių sričių mokslo ir technines žinias ir skatintų keitimąsi idėjomis tarp įvairų Europos partnerių. Iš pradžių agentūra buvo įkurta Berlyne, o 1995 metais Cedefop būstinė buvo perkelta į Salonikus.

Savo veikla Cedefop siekia skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi Europos Sąjungoje. Cedefop informacija yra skirta profesinio mokymo ir švietimo srityje dirbantiems strategams, tyrinėtojams ir specialistams Europos Sąjungoje ir už jos ribų.

Cedefop veiklos sritys:
Tyrimai: Cedefop remia ir skatina tiriamąją veiklą, kad būtų plėtojamos ir skleidžiamos naujos žinios apie mokymąsi ir mokymą. Cedefop vykdo savo tiriamąją veiklą ir užsako tyrimus kitose organizacijose. Per savo tyrinėtojų tinklą Cedefop suteikia pagrindą keistis ir dalintis žiniomis. Vykdant šios srities veiklą, rengiamos tyrimų ataskaitos, leidžiami žurnalai, organizuojami renginiai.
Informacijos pateikimas: Cedefop teikia pagrindinę naujausią informaciją apie valstybių narių profesinio rengimo sistemas, strategijas, reformas ir šios srities klausimus, kad būtų užtikrintas pakankamas informacijos kiekis, reikalingas strateginiams klausimams spręsti. Vykdant šios srities darbus, rengiamos ataskaitos apie bendrus ir konkrečius strateginės veiklos pokyčius, taip pat teikiama Cedefop informacija.
Apsikeitimas patirtimi ir parama partneriams: Cedefop yra diskusijų forumo vieta savo partneriams ir visiems tiems, kuriuos domina ar kurie yra atsakingi už Europos profesinio rengimo sritį. Cedefop remia strategų ir ypač socialinių partnerių diskusijas.
Informavimas, komunikacinė veikla ir informacijos sklaida: Cedefop rengia įvairius leidinius, atsako už jų platinimą, reklamą, vertimo veiklą. Dalyvauja įvairiose parodose ir konferencijose.
Administravimas: Cedefop vadovauja valdančioji taryba, sudaryta iš valstybių narių vyriausybių, darbdavių ir darbuotojų organizacijų bei Europos Komisijos atstovų. Cedefop dirba apie 120 darbuotojų. Cedefop administraciją sudaro direktorius ir direktoriaus pavaduotojas.

CEDEFOP veiklą pristatantis lankstinukas
 
CEDEFOP veiklą pristatantis video klipas

Daugiau informacijos apie CEDEFOP

Comments are closed