ReferNet Lietuva renginiai


2024 m. renginiai


Metodinis seminaras „Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas: tendencijos ir perspektyvos“


2023 m. renginiai


Konferencija „Skaitmenizacija profesiniame mokyme: iššūkiai ir galimybės““

Metodinis seminaras „Įtraukiojo profesinio mokymo(si) prieinamumas: patirtis ir iššūkiai“


2022 m. renginiai


Seminaras „Besikeičiantis profesijos mokytojo vaidmuo ir profesinio mokymo pokyčių link“


2019 m. renginiai


Konferencija „TARPTAUTIŠKUMAS PROFESINIAME MOKYME“


2018 m. renginiai


Konferencija „Profesinio mokymo ir verslo sąveika“, 2018 m. gruodžio 19 d., Vilnius

Konferencijos programa

Naujiena „Profesinio mokymo ir verslo sąveikos skatinimas“


Apskritojo stalo diskusija „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: Pramonės 4.0 iššūkius pasitinkant“, 2018 m. gruodžio 14 d., Vilnius

Renginio programa


Seminaras „Profesinis mokymas – raktas į sėkmingą karjerą“, 2018 m. lapkričio 6 d., Vilnius

Seminaro programa

Parodos „Šviesos kelionė kopomis“ atidarymo akimirkos, 2018 m. lapkričio 6 d., Vilnius


2017 m. renginiai


Konferencija „Profesijos mokytojų rengimo ir profesinio tobulėjimo aktualijos“, 2017 m. kovo 28 d., Vilnius


Seminaras – diskusija „Profesinio ir suaugusiųjų mokymo aktualijos ir perspektyvos“, 2017 m. gegužės 26 d., Vilnius


Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, pasitelkdamas profesinio mokymo įstaigas kaip partnerius, organizavo regioninių seminarų ciklą, kurių metu buvo siekiama suburti profesinio mokymo ir verslo atstovus tam, kad jie pasidalytų gerąja patirtimi, pateiktų konkrečius siūlymus: ko reikia dabartinei profesinio mokymo sistemai, kad ji galėtų rengti ateities iššūkiams pasirengusius specialistus.

Seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“, 2017 m. spalio 25 d., Klaipėda

Seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“, 2017 m. lapkričio 9 d., Šiauliai

Seminaras „Profesinio mokymo ir verslo sąveika: sėkmės istorijos“, 2017 m. gruodžio 5 d., Kaunas

Seminaras „Profesinio mokymo galimybės už mokyklos ribų“, 2017 m. gruodžio 7 d., Panevėžys

Seminaras „Profesinio mokymo galimybės už mokyklos ribų“, 2017 m. gruodžio 13 d., Vilnius


Comments are closed