Konferencija „TARPTAUTIŠKUMAS PROFESINIAME MOKYME“

refernet

2019 m. gruodžio 5 d. Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje įvyko praktinė konferencija „Tarptautiškumas profesiniame mokyme“, kurią organizavo Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su Švietimo mainų paramos fondu.

Konferencija skirta profesinio mokymo įstaigų tarptautinių projektų rengėjams ir vykdytojams. Konferencijos tikslas skatinti aktyviau dalyvauti tarptautiškumo veikloje, naudotis sukurtais įrankiais bei dalintis gerąją patirtimi.

Susirinkusiuosius pasveikino Jolanta Navickaitė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus pavaduotoja.

ReferNet Lietuva tinklo 2016-2019 m. veiklą ir kas naujo 2020-2023 m. periode pristatė Eglė Zybartienė, ReferNet Lietuva veiklos koordinatorė.

Laura Jurkuvėnienė atliko Erasmus+ strateginių partnerysčių projektų poveikio tyrimą, įvertino sukurtų produktų naudojimą projektams pasibaigus ir nustatė pagrindinius veiksnius, lemiančius produktų tvarumą ir rezultatų išliekamąja vertę. Tyrėja pristatė tyrimo „Kaip Erasmus+ projektų vykdytojai tampa švietimo inovatoriais“ rezultatus.

Švietimo mainų paramos fondo Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo programų skyriaus vadovė Donata Kavoliūnienė pristatė Erasmus+“ programą „ERASMUS+ programa profesiniam mokymui. Kuo gyvensime 2021–2027 metais?“.

Nordplus programą profesiniam mokymui pristatė Edita Trečiokienė, Švietimo mainų paramos fondo projektų vadovė.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro projekto „Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra“ teikiamas galimybes pristatė Gintarė Rudokienė, projekto veiklos koordinatorė.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centro vykdomų projektų praktinę naudą pristatė Marytė Bistrickienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Vilniaus statybininkų rengimo centro projekto „Digital skills for workplace mentors in construction sector apprenticeships“ sukurtų rezultatų praktinį panaudojimą pristatė Renata Černeckienė, projektų vadovė.

Panevėžio darbo rinkos mokymo centro vykdomų projektų praktinę naudą pristatė Vaida Sinkevičienė, projektų koordinatorė.

Konferencija finansuota ReferNet Lietuva tinklo lėšomis.