Korupcijos prevencija

stt

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Antikorupcinės aplinkos vadovas viešajam sektoriui (atnaujinta 2018-09-05); pirmoji 2017 m. versija (Eng 2018; Eng 2017);

STT rekomendacijos dėl rizikų valdymo perkančiųjų organizacijų atliekamuose viešuosiuose pirkimuose

Daugiau informacijos: https://www.stt.lt/lt/