Korupcijos prevencija

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro korupcijos prevencijos organizavimas

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) direktoriaus įsakymais sudaromos korupcijos prevencijos darbo grupės. Nustatomos korupcijos prevencijos valdymo kryptys.

2019-2020 metais korupcijos prevencija organizuota šiomis kryptimis:

  • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymas.
  • Antikorupcinio sąmoningumo didinimas. Parengta metodinė priemonė korupcijos prevencijos tematika „Korupcijos prevencijos institucijos Lietuvoje“.
  • Darbuotojų viešųjų ir privačių interesų deklaravimo kontrolė bei stebėsena (pagal tradicijas gautų dovanų registravimas ir apskaita; neteisėto atlygio davimo ar siūlymo fakto įstaigoje fiksavimo politikos įgyvendinimas ir kt.).
  • Korupcijos prevencijos valdymo krypčių organizavimo koordinavimas ir kontrolė.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras vadovaujasi Lietuvos Respublikoje galiojančiais kovos su korupcija ir korupcijos prevencijos teisės aktais:

Nuo 2019 m. sausio 1 d., vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 101 straipsniu, valstybės tarnautojas ar jam prilygintas asmuo apie jam žinomą korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką, išskyrus veiką, kurią galbūt padarė jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, privalo pranešti Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybai, Lietuvos Respublikos prokuratūrai arba ikiteisminio tyrimo įstaigai.

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro galima pateikti:

  • tiesiogiai atvykus į Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centrą (adresu: Viršuliškių g. 103-209, LT-05115 Vilnius) pateikti pranešimą raštu Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro administratorei;
  • atsiųsti pranešimą paštu (adresu: Viršuliškių g. 103-209, LT-05115 Vilnius, Lietuva);
  • elektroniniu paštu: info@kpmpc.lt;
  • paskambinti telefonu: +370 670 04104;
  • paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje +370 5 266 3333 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu +370 5 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

stt

Korupcijos prevencijos tikslas – siekti, kad valstybės ir savivaldybių įstaigų bei verslo įmonių veikla būtų nešališka ir skaidri.

Antikorupcinės aplinkos vadovas viešajam sektoriui (atnaujinta 2018-09-05); pirmoji 2017 m. versija (Eng 2018; Eng 2017);

STT rekomendacijos dėl rizikų valdymo perkančiųjų organizacijų atliekamuose viešuosiuose pirkimuose

Pareigybių, dėl kurių, priimant į pareigas asmenį, teikiamas prašymas Specialiujų tyrimų tarnybai, sąrašas

Daugiau informacijos: https://www.stt.lt/lt/