Teorinės dalies testų specifikacijos

Nuo 2022 m. sausio 1 d. pagal naujai įsigaliojantį Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. V-15 (Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2020 m. rugsėjo 30 d. įsakymo Nr. V1480 redakcija), kiekvienas teorinių žinių patikrinimo testas bus rengiamas vadovaujantis testo specifikacija. Testo specifikacija apibrėžia teorinės dalies kompetencijų vertinimo užduočių turinį ir užtikrina, kad kiekviena tikrinama kompetencija dera su profesinio mokymo programomis / profesiniu standartu. Visos testų specifikacijos yra viešinamos ir prieinamos kiekvienam norinčiam sužinoti teorinių žinių vertinimo struktūrą.
Žemiau pateikiamos testų specifikacijos pagal ūkio sektorius:

1. Apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų sektorius

2. Aplinkos apsaugos sektorius

3. Chemijos gaminių gamybos sektorius

4. Elektros įrangos, kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamybos sektorius

5. Energetikos sektorius

6. Informacinių ir ryšių technologijų sektorius

7. Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektorius (tik transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto posektorius)

8. Mašinų ir įrangos gamybos, transporto priemonių gamybos, techninės priežiūros ir remonto sektorius (išskyrus transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto posektorius)

9. Medienos ir medienos gaminių, baldų, popieriaus ir popieriaus gaminių gamybos sektorius

10. Nekilnojamojo turto operacijų, finansinių, apskaitos ir draudimo paslaugų sektorius

11.Paslaugų administravimo, įstaigų aptarnavimo ir saugos užtikrinimo veiklos sektorius

12. Poligrafijos, žiniasklaidos ir reklamos sektorius

13. Prekybos sektorius

14. Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamybos sektorius

15. Socialinių paslaugų sektorius

16. Sveikatos priežiūros ir grožio paslaugų sektorius

17. Statybos sektoriaus (tik su kelių infrastruktūra susijusios kvalifikacijos)

18. Statybos sektoriaus (tik su geležinkelių infrastruktūra susijusios kvalifikacijos)

19. Statybos sektoriaus (išskyrus su kelių ir geležinkelių infrastruktūra susijusias kvalifikacijas)

20. Švietimo sektoriaus

21. Tekstilės, aprangos ir odos dirbinių gamybos sektorius

22. Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektorius (išskyrus geležinkelių posektorių)

23. Transportavimo ir saugojimo paslaugų sektorius (tik geležinkelių posektorius)

24. Turizmo, sporto, pramogų ir poilsio paslaugų sektorius

25. Vaizduojamojo meno paslaugų ir dailiųjų dirbinių gamybos sektorius

26. Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemonių (išskyrus variklines) ir jų įrangos gamybos ir remonto sektorius (tik transporto priemonių (laivų) ir jų įrangos gamyba ir remontas)

27. Virinamų ir lituojamų metalo gaminių (išskyrus mašinas ir įrenginius) bei transporto priemonių (išskyrus variklines) ir jų įrangos gamybos ir remonto sektorius (išskyrus transporto priemonių (laivų) ir jų įrangos gamybą ir remontą)

28. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektorius (tik maisto produktų ir gėrimų gamybos posektorius)

29. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektorius (išskyrus maisto produktų ir gėrimų gamybos posektorių ir tarpsektorines kvalifikacijas)

30. Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės, veterinarinės veiklos ir maisto produktų gamybos sektorius (tarpsektorinės kvalifikacijos)