Paskatinimai ir apdovanojimai

Išmoka už išskirtinį indėlį įgyvendinant įstaigai nustatytus tikslus arba pasiektus rezultatus ir įgyvendintus uždavinius skirta trims pagal darbo sutartis dirbantiems įstaigos darbuotojams.