Mokinių registras ir KELTAS

  • Nepamirškite suregistruoti asmenų į Mokinių registrą. Teorinę dalį atlieka tik profesinio mokymo įstaigų ne vėliau kaip likus 30 kalendorinėms dienoms (Įtaigos, vykdančios Motorinių transporto priemonių kroviniams ir keleiviams vežti profesinio mokymo programas registruoja ne vėliau 14 kalendorinėms dienoms) iki teorinės dalies vykdymo dienos Mokinių registre registruoti asmenys. Mokinių registre teorinei daliai atlikti užregistruotų asmenų duomenys tą pačią dieną perkeliami į Nacionalinės švietimo agentūros duomenų perdavimo sistemą KELTAS (toliau – KELTAS) ir perduodami elektroninio testavimo sistemai. Likus ne mažiau kaip 3 darbo dienoms iki teorinės dalies vykdymo dienos profesinio mokymo teikėjams duomenų perdavimo sistemoje KELTAS suformuojami teorinės dalies vykdymo protokolai (1 priedas) su vardiniais laikančiųjų sąrašais sugrupuotais po 8 asmenis su jų prisijungimo prie testavimo sistemos duomenimis (prisijungimo adresas, vardas ir slaptažodis).
    Daugiau informacijos – „Mokinių registras“ Genovaitė Kežytė, Nacionalinė švietimo agentūra
  • Gaukite prisijungimą prie KELTAS. Informuojame, kad įstaigos, siekiančios gauti teisę prisijungti prie duomenų perdavimo sistemos KELTAS, turėtų pateikti NŠA direktorei oficialų prašymą ir atsiųsti jį el. paštu info@nsa.smm.lt. Prašyme turėtų būti įvardyta, kad prašoma [Įstaigos pavadinimas] ir [Įstaigos juridinio asmens kodas] įstaigai suteikti prisijungimą prie duomenų perdavimo sistemos KELTAS. Prašyme taip pat turėtų būti nurodyta paskirto už duomenų perdavimo sistemą KELTAS atsakingo asmens kontaktiniai duomenys [Asmens informacija (vardas, pavardė, tel. Nr., el. pašto adresas).

Mokinių registrą ir duomenų perdavimo sistemą KELTAS administruoja Nacionalinė švietimo agentūra.

Iškilus klausimams dėl darbo su mokinių registru, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Daiva Lapinskienė, Nacionalinės švietimo agentūros Informacinių išteklių departamento Duomenų bazių skyriaus specialistė
Tel. +370 658 18420
El. p. daiva.lapinskiene@nsa.smm.lt

Iškilus klausimams dėl duomenų perdavimo sistema KELTAS, galite kreiptis žemiau nurodytais kontaktais:
Mažvydas Jablonskis, Nacionalinės švietimo agentūros Informacinių išteklių departamento Duomenų bazių skyriaus specialistas
Tel. +370 8 658 18166
El. p. mazvydas.jablonskis@nsa.smm.lt