Veiklos sritys

Lietuvos kvalifikacijų sistemos formavimas ir profesinio mokymo turinio kūrimas

 • profesinių standartų rengimas;
 • kvalifikacijų sistemos formavimo darbai;
 • modulinių profesinio mokymo programų rengimas ir (arba) jų atnaujinimas;
 • profesinio mokymo kreditų sistemos plėtra;
 • sektorinių profesinių komitetų veiklos organizavimas.

Profesinio mokymo kokybės užtikrinimas

 • formaliojo profesinio mokymo programų vertinimas;
 • pasirengimo vykdyti formaliojo profesinio mokymo programas ekspertinis vertinimas;
 • formaliojo profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinis vertinimas;
 • institucijų pasirengimo vertinti asmens įgytas kompetencijas vertinimas.

Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra

 • suaugusiųjų švietimo sistemos ir tęstinio suaugusiųjų mokymosi galimybių plėtra;
 • neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų, finansuojamų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai skirtomis valstybės biudžeto lėšomis, konkurso ir atrankos organizavimas;
 • Suaugusiųjų neformaliojo švietimo koordinatorių savivaldybėse konsultavimas

Švietimo pagalbos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo dalyviams teikimas

 • profesijos mokytojų ir andragogų kvalifikacijos tobulinimas;
 • profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo metodinė veikla;
 • profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos koordinavimas.

Informacija ir tyrimai

 • kvalifikacijų poreikio prognostinių ir suaugusiųjų švietimo tyrimų organizavimas ir vykdymas;
 • informacijos apie profesinį mokymą ir suaugusiųjų švietimą kaupimas, analizavimas ir sklaida;
 • profesinio meistriškumo konkursų stebėsena.

Atstovavimas

 • Nacionalinio profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinio punkto (Qaulity Assurance National Reference Point for Vocational Education and Training) atstovas Lietuvoje;
 • Nacionalinio kvalifikacijų koordinavimo punkto (National Coordination Point) atstovas Lietuvoje;
 • Europos profesinio mokymo plėtotės centro (CEDEFOP) informacijos ir žinių tinklo ReferNet koordinatorius Lietuvoje.
 • Nacionalinis UNESCO-UNEVOC tinklo atstovas