Profesinio mokymo metodinės komisijos

Profesinio mokymo metodinės komisijos nuostatai
Specialiųjų poreikių asmenų mokymo profesinio mokymo metodinės komisijos nuostatai
Profesinio mokymo metodinės komisijos sudarymo taisyklės
Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos sritys pagal švietimo posritį/posričius

Kita informacija:

Profesinio mokymo metodinių komisijų sąrašas: