Profesinio mokymo metodinių komisijų pirmininkų pasitarimo metu aptartos profesinio mokymo aktualijos ir profesijos mokytojų tinklaveikos iššūkiai

2022 m. balandžio 21 d., Vilniuje įvyko profesinio mokymo metodinių komisijų (toliau – Komisijos) pirmininkų metodinis pasitarimas.

Renginyje dalyvavo Komisijų pirmininkai, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos atstovai, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovai ir kiti suinteresuoti asmenys.

Alicija Ramanauskaitė, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro metodinio darbo vadovė bei Asta Šimakauskienė, Vilniaus statybininkų rengimo centro vyresnioji profesijos mokytoja, Architektūros ir statybos profesinio mokymo metodinės komisijos pirmininkė pasidalino profesijos mokytojų metodinės veiklos profesinio mokymo įstaigose įgyvendinimo gerąja patirtimi, pateikė daug praktinių pavyzdžių ir naudingų pasiūlymų.

Joana Vilimienė, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus vedėja pristatė profesinio mokymo aktualijas ir tendencijas bei atsakė į Komisijų pirmininkams rūpimus klausimus.

Lina Vaitkutė, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja, Vytauto Didžiojo bei Veronos universitetų doktorantė kartu su prof. dr. Vidmantu Tūtliu iš Vytauto Didžiojo universiteto pristatė atlikto tyrimo „Profesinio mokymo turinio realizavimas: konceptualusis pagrindas ir metodologiniai iššūkiai“ rezultatus ir su renginio dalyviais aptarė tyrime identifikuotus iššūkius.

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro atstovai moderavo renginį bei diskusijas, pristatė Komisijų veiklos aktualijas, ReferNet veiklos programos aktualijas, neseniai startavusį EQAVET projektą „Sistematiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos link“, tuo pačiu pakvietė Komisijų pirmininkus aktyviai dalyvauti projekto veiklose.

Pasitarimo metu vyko diskusijos, susijusios su Komisijų veiklos efektyvumo užtikrinimu, nacionalinių profesinio meistriškumo konkursų organizavimo institucionalizavimu, asmens įgytų kompetencijų vertinimu ir kitomis profesinio mokymo aktualijomis, sutarta dėl tolesnių veiklos gairių.

Dėkojame visiems pasitarimo dalyviams už išsakytą nuomonę, pateiktus pasiūlymus, pasiektus susitarimus ir aktyvią diskusiją.

Renginio programa

Projekto „Sistematiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos link“, Nr. 101048407, pristatymas

img_20220421_103925

eqavet-logo refernet-1 en-v-co-funded-by-the-eu_pos

Bendrai finansuojama Europos Sąjungos ir Lietuvos Respubikos lėšomis. Tačiau išreiškiamas požiūris ar nuomonė yra tik autoriaus (-ių) ir nebūtinai atspindi Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) požiūrį ar nuomonę. Nei Europos Sąjunga, nei EACEA negali būti laikoma už juos atsakinga.