Aktualu

Kviečiame profesinio mokymo įstaigas ir kitas suinteresuotas organizacijas bendradarbiauti perkeliamų kompetencijų pripažinimo srityje. KPMPC organizuoja mokymus pagal akredituotą kvalifikacijos tobulinimo programą Perkeliamų kompetencijų pripažinimo taikymas praktikoje, trukmė 40 akad. val.

Programa parengta įgyvendinant Erasmus+ projektą „Perkeliamų kompetencijų pripažinimas visoje Europoje“, Nr. 626147-EPP-1-2020-2-AT-EPPKA3-PI-POLICY.

Daugiau informacijos apie projektą galite rasti: https://www.transvalproject.eu/; https://www.kpmpc.lt/kpmpc/erasmus-projekta-perkeliamu-kompetenciju-pripazinimas-visoje-europoje/.

Kontaktai pasiteiravimui: neringa.tolstych@kpmpc.lt.
 


2020 m. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Kviečiame susipažinti su Kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašu bei registruotis į šiuos mokymus

Kviečiame siūlyti savo kvalifikacijos tobulinimo programas. Užpildytą kvalifikacijos tobulinimo programos aprašą siųskite el. pašto adresu julijana.choruza@kpmpc.lt.
 


Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo apklausos ataskaita. 2021