Aktualu

2020 m. Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (KPMPC) akredituotas vykdyti mokytojų ir švietimo pagalbą teikiančių specialistų kvalifikacijos tobulinimą.

Kviečiame susipažinti su Kvalifikacijos tobulinimo programų sąrašu bei registruotis į šiuos mokymus

Kviečiame siūlyti savo kvalifikacijos tobulinimo programas. Užpildytą kvalifikacijos tobulinimo programos aprašą siųskite el. pašto adresu julijana.choruza@kpmpc.lt.
 
Pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikių nustatymo apklausos ataskaita. 2021