Viešieji pirkimai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės

Planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro viešųjų pirkimų plano suvestinės

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro viešųjų pirkimų ataskaitos

Informacija apie mažos vertės pirkimus

Informacija apie supaprastintus, tarptautinės vertės pirkimus

Informacija apie paskelbtus techninių specifikacijų projektus

Vykdomi viešieji pirkimai