Viešieji pirkimai

Planuojamų vykdyti einamaisiais biudžetiniais metais Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro viešųjų pirkimų plano suvestinės

Vykdomi viešieji pirkimai

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro viešųjų pirkimų ataskaitos

Informacija apie mažos vertės pirkimus

Informacija apie supaprastintus, tarptautinės vertės pirkimus