Įgyvendinti projektai

Europos profesinio mokymo kokybės orientacinė sistema – EQAVET (2017-2019 m.)