Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų (NCP) veikla (2012-2017 m.)

Projekto „Nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų (NCP) veikla“ aprašymas

Projektas įgyvendintas 2012 m. – 2017 m.

Projekto tikslai:

• toliau rengti metodinę medžiagą, skirtą LTKS/EKS susiejimo plėtrai bei LTKS/EKS lygių įrašymui kvalifikacijos pažymėjimuose, diplomuose;
• skleisti informaciją apie LTKS/EKS susiejimą ir einamąsias veiklas, pasidalinti gerąja patirtimi;
• atnaujinti Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) ir Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) susiejimo proceso ataskaitą.

Daugiau informacijos