Profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumo plėtra

kuriame-lietuvos-ateiti

Projekto numeris 09.4.2-ESFA-V-715-04-0001

Projekto trukmė: 2018 m. gegužės 31 d. – 2022 m. lapkričio 30 d.

Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Projekto tikslas – didinti profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumą ir jos dalyvių tarptautinį judumą.

Projekto tikslinė grupė – profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginis ir nepedagoginis personalas.

Projekto metu bus organizuojamos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagoginio ir nepedagoginio personalo kvalifikacijos tobulinimo stažuotės į užsienį bei užsienio ekspertų vizitai į Lietuvą. Šių priemonių dėka bus padidintas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo sistemos tarptautiškumas ir jos dalyvių tarptautinis judumas.
Projekto dalyviai patobulins profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų profesines kompetencijas, kas sudarys prielaidas mokymo kokybei gerinti; praplės sąlygas ir paskatas profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų darbuotojų mokymuisi visą gyvenimą bei bus apibrėžtos pagrindinės ilgalaikės Lietuvos profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo tarptautiškumo plėtros kryptys, užtikrinančios tvarų besimokančiųjų judumą, pateiktos priemonės joms įgyvendinti.
Projekte dalyvavo 1397 profesinio mokymo ir suaugusiųjų švietimo įstaigų pedagogai ir nepedagogai.

Rezultatai: