Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas

Projekto „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ aprašymas:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2011-10-28 – 2015-10-30

Projekto tikslas – vykdyti profesinio mokymo kokybės išorinį vertinimą.

Projekto uždavinys – atlikti profesinio mokymo programų išorinį vertinimą

Projekto metu bus atliktas formaliojo pirminio profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės vertinimas, atlikta profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizė ir parengtos rekomendacijos profesinio mokymo programoms ir kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti.

Daugiau informacijos

Projekto veikla ir rezultatai:

„Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ baigiamoji konferencija

Informacinė savianalizių suvestinių ir vertintojų ataskaitų pildymo sistema

Profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo modelis

Profesinio mokymo kokybės išorinio vertinimo modelio pristatymas

Profesinio mokymo įstaigos kokybės valdymo ir užtikrinimo kompetencijų aprašai

Neformaliojo mokymo programos profesinio mokymo įstaigos veiklos kokybės gerinimo kompetencijų ugdymui

Kompetencijų vertinimo užduočių sudarymo metodika

Profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų apibendrinimas ir rekomendacijos profesinio mokymo programoms ir profesinio mokymo kokybės užtikrinimo sistemai tobulinti LT | EN

Posričių programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertinimo rezultatų analizės:

Metodika profesinio mokymo programų savianalizei parengti

Metodika profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išoriniam vertinimui atlikti

Savianalizės ataskaitos forma (pdf, doc)

Vertinimo ataskaitos forma (pdf, doc)

Profesinio mokymo programų savianalizės rengėjų neformaliojo mokymo programa
Profesinio mokymo programų vertintojų neformaliojo mokymo programa

Konferencija „Profesinio mokymo kokybės išorinis vertinimas“ (2012 m.)