Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos ir jų koordinavimo stiprinimas

Projektas „Profesinio mokymo metodinių komisijų veiklos ir jų koordinavimo stiprinimas“ pagal Erasmus+ programą finansuojamas Europos sąjungos lėšomis.

Projekto partneriai: Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla.

Projektas orientuotas į profesinio mokymo įstaigų kokybės kultūros plėtojimą bei stiprinimą. Projekto tikslas – perimant gerąją užsienio šalių patirtį susijusią su profesinio mokymo didaktika, mokymo priemonių rengimo principais, kokybės užtikrinimo sritimi, stiprinti profesinio mokymo metodinių komisijų veiklą ir jų koordinavimą. Projekto metu bus įvykdyti 12 darbo stebėjimo vizitų: tobulintis vyks 8 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai bei 4 projekto konsorciumo įstaigų darbuotojai, profesijos mokytojai, dalyvaujantys metodinių komisijų veikloje. Projekto poveikis – mokytojų metodinio darbo organizavimo gerinimas ir atnaujinimas savo įstaigose prisidedant prie profesinio mokymo turinio formavimo bei darbo organizavimo metodinėse komisijose tobulinimo.

Projektas įgyvendinamas 2015 m. birželio 1 d. – 2016 m. gegužės 31 d.

erasmus