Tarpinstitucinio tinklo, migrantų klausimais Europoje spręsti, sukūrimas ir įveiklinimas

image

Projekto pavadinimas: Tarpinstitucinio tinklo, migrantų klausimais Europoje spręsti, sukūrimas ir įveiklinimas (ang. Establishment of a coordinated and collaborative network on migrant issues in Europe)
Projekto kodas: 621375-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA3-IPI-SOC-IN
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-12-01 – 2022-11-30.
Projekto partneriai: Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Lietuvos konfliktų prevencijos asociacija, Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italija), beramí berufliche Integration e.V. (Vokietija), Stiftelsen Litorina Folkhogskoka i Karlskrona (Švedija), Aidlearn, Consultoria em Recursos Humanos Lda (Portugalija).

Projekto tikslas – sukurti ir įveiklinti tarpinstitucinį tinklą, migrantų integracijos klausimams spręsti bei sutelkti pastangas suteikiant migrantams trūkstamus profesinius įgūdžius ir palengvinti jų profesinės kvalifikacijos ar individualių įgūdžių/kompetencijų pripažinimą.

Projekto tikslinė grupė: migrantai, pabėgėliai.

Projekto rezultatai:

  • sukurtas „modelis“, kuris taps pagrindu kuriant ir įgyvendinant institucijų, įstaigų ir organizacijų, sprendžiančių migrantų klausimus, tinklą Lietuvoje;
  • 100 apmokytų asmenų (institucijų, sprendžiančių migrantų klausimus Lietuvoje, atstovai);
  • suorganizuota projekto baigiamoji konferencija;
  • suorganizuoti 5 susitikimai (Lietuvoje, Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, Portugalijoje), siekiant sukurti tarpinstitucinius tinklus migrantų problemoms spręsti ir tarpusavio sinergijai plėtoti.