Europos kvalifikacijų sandaros nacionalinių koordinavimo punktų 2018-2020 m. veiklos programa

erasmus

Projekto pavadinimas: „Europos kvalifikacijų sandaros nacionalinių koordinavimo punktų 2018-2020 m. veiklos programa“ (angl. European Qualifications Framework National Coordination Points 2018-2020)

Projekto numeris: VP/2017/017/0001

Projekto finansavimo sutarties numeris: VS/2018/0283

Projektas įgyvendinamas: nuo 2018 m. – iki 2020 m.

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslai:

  • atnaujinti Lietuvos kvalifikacijų sandaros ir Europos kvalifikacijų sandaros susiejimo proceso ataskaitą;
  • rengti metodinę medžiagą, skirtą Lietuvos kvalifikacijų sandaros (LTKS) ir Europos kvalifikacijų sandaros (EKS) susiejimo plėtrai bei LTKS/EKS lygių įrašymui kvalifikacijos pažymėjimuose, diplomuose;
  • skleisti informaciją apie LTKS/EKS bendradarbiaujant su „Europass“ ir „Euroguidance“ tinklais;
  • tvarkyti nacionalinį kvalifikacijų registrą, rengti naujų kvalifikacijų aprašus ir užtikrinti duomenų atnaujinimą Europos įgūdžių, gebėjimų, kvalifikacijų ir profesijų (ESCO, https://ec.europa.eu/esco/) bei Mokymosi galimybių ir kvalifikacijų Europoje (LOQ, https://ec.europa.eu/ploteus/en) portaluose;
  • skatinti socialinių partnerių įsitraukimą į kvalifikacijų sistemų valdymą;
  • plėtoti Baltijos šalių nacionalinių kvalifikacijų koordinavimo punktų bendradarbiavimą nacionalinių kvalifikacijų sandarų įgyvendinimo klausimais.

Projekto rezultatai:

    Projekto naujienlaiškiai:

Projektas finansuojamas Erasmus + programos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.