Profesinio mokymo įstaigų kokybės matavimo instrumentai (klausimynai mokiniams, mokytojams, absolventams, darbdaviams)

visi

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, įgyvendindamas Erasmus+ projektą „Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nacionalinių orientacinių punktų 2016 m. veiklos programa Nr. 2016 – 0783/001-001“ parengė instrumentus, skirtus profesinio mokymo įstaigų veiklos kokybei matuoti. Parengti keturi klausimynai pagrindinių tikslinių grupių – mokininių, mokytojų, absolventų ir darbdavių – pasitenkinimui matuoti. Rengiant klausimynus buvo atlikta Lietuvos bendrojo ugdymo, profesinio mokymo ir aukštojo mokslo įstaigose naudojamų kokybės matavimo instrumentų bei gerosios patirties analizė, atsižvelgta į EQAVET ir CEDEFOP rekomendacijas. Parengti klausimynai apima profesinio mokymo programų įgyvendinimo kokybės išorinio vertimo metodikoje numatytas strateginio vertinimo sritis: mokymosi aplinką, mokymosi visą gyvenimą iniciatyvas, mokymosi prieinamumą, mokymo modernumą, kvalifikacijų atitikimą ūkio poreikiams ir veiksmingą informavimą bei karjeros planavimą.

Parengtus klausimynus profesinio mokymo įstaigos gali naudoti atliekant kasmetinę veiklos kokybės savianalizę (institucijos ar atskiros programos lygmeniu), taip pat ruošiantis išoriniam vertinimui. Klausimynai parengti taip, kad juos galima pildyti ir rankiniu būdu (atsispausdinus popierinius variantus), ir internete.

Parengtus klausimynų projektus išbandė 24 profesinio mokymo įstaigos iš įvairių Lietuvos regionų ir pateikė savo pastebėjimus, siūlymus bei rekomendacijas klausimynų tobulinimui. Taip pat klausimynų aptarimui buvo suorganizuoti 4 seminarai/fokus grupės Panevėžyje, Kaune, Klaipėdoje ir Vilniuje, kuriuose dalyvavo 85 profesinio mokymo įstaigų bei darbdavių atstovai. Atsižvelgus į gautus pastebėjimus bei rekomendacijas, klausimynai buvo pakoreguoti.

Galutiniai klausimynų variantai išsiųsti elektroniniu paštu visoms Lietuvos profesinio mokymo įstaigoms. Taip pat išsiųstos ir klausimynų naudojimo internete gairės.

Europos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo nacionalinių orientacinių punktų 2016 m. veiklos programa Nr. 2016 – 0783/001-001 buvo pristatyta projekto baigiamojoje konferencijoje.

Klausimynai:

Mokiniams

Mokytojams

Absolventams

Darbdaviams

Klausimynų naudojimo internete gairės

Renginių akimirkos:

pal_5129 img_1662 img_1674 img_3862 img_3877 img_3866 img_3885 img_3871 img_3872 pal_5127 pal_5131