Institucinių gebėjimų stiprinimas plėtojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą

Projektas „Institucinių gebėjimų stiprinimas plėtojant neformalųjį suaugusiųjų švietimą“ pagal Erasmus+ programą finansuojamas Europos sąjungos lėšomis.

Projekto metu numatyta įvykdyti 30 Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojų mobilumų, kurių metu vyks kursai. Kursų metu įgytos žinios sustiprins darbuotojų gebėjimus veiksmingiau įsitraukti į organizacijos strateginių veiklų planavimą ir įgyvendinimą, pasiektų rezultatų vertinimą. Padės darbuotojams geriau suvokti suaugusiųjų švietimą holistiniu aspektu ir įgalins skirtingose suaugusiųjų švietimo srityse dirbančius asmenis veiksmingiau planuoti priemones, skatinančias mokymosi visą gyvenimą vystymą praktiniame lygmenyje. Kursų metu darbuotojai patobulins kalbinius įgūdžius bei turimas bendrąsias kompetencijas, kurios neatsiejamos nuo atliekamų profesinių funkcijų.

Projektas įgyvendinamas 2014 m. rugsėjo 1 d. – 2015 m. rugpjūčio 31 d.

erasmus