Sektorinės partnerystės kvalifikacijų sistemos plėtrai

Projekto „Sektorinės partnerystės kvalifikacijų sistemos plėtrai“ aprašymas:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2012-06-01 – 2013-05-01

Projekto tikslas – efektyviai organizuoti sektorinių profesinių komitetų (SPK) veiklą plėtojant nacionalinę kvalifikacijų sistemą.

Projekto uždaviniai:

  • Susipažinti su sektorinės partnerystės plėtojant kvalifikacijų sistemą gerąja patirtimi užsienyje;
  • Perduoti gerąją užsienio patirtį formuojant nacionalinę kvalifikacijų sistemą kitiems SPK nariams ir KPMPC darbuotojams;
  • Sustiprinti tarptautinį bendradarbiavimą su įstaigomis, atsakingomis už kvalifikacijų sistemos plėtrą.

Projektas skirtas VETPRO tikslinės grupės dalyviams: pareiškėjo darbuotojams – profesinio mokymo specialistams (6 asm.) ir prie pareiškėjo institucijos veikiančių sektorinių profesinių komitetų nariams (4 asm.), viso 10 asm.

Dalyviai galės įgyti nacionalinių kvalifikacijų sistemų žinių (kvalifikacijų formavimas, kvalifikacijų lygiai ir kvalifikacijos priskyrimas lygiams, kokybės užtikrinimas, pereinamumas tarp skirtingų lygių, ir t.t.), žinių apie sektorinių komitetų ir kitų verslo organizacijų vaidmenį kvalifikacijų sistemoje, jų veiklas, darbo metodus, komitetų sudarymą, valdymą ir koordinavimą, susipažins su konkrečiais praktiniais sektorinės partnerystės atvejais.

Daugiau informacijos

Projekto rezultatai:

Sektorinių struktūrų veiklos organizavimo geroji užsienio patirtis. Vizito ataskaita (Prancūzija)

Sektorinių struktūrų veiklos organizavimo geroji užsienio patirtis. Vizito ataskaita (Estija)

Rekomendacijos sektorinių profesinių komitetų veiklai organizuoti ir koordinuoti