Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas (2015-2017 m.)

erasmus

Projekto „Pameistrystės vystymas: įmonių meistrų mokymas ir pameistrystės populiarinimas“ (angl.Developing Apprenticeship: In-Company Trainer Training and Apprenticeship Promotion) aprašymas

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 01/09/2015 – 31/08/2017

Projekto partneriai – viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Lietuvos statybininkų asociacija, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija „Linpra“, Latvijas darba deveju konfederacijas abiedriska (Latvija), Eesti Tööandjate Keskliit (Estijos darbdavių asociacija) (Estija), Työtehoseura ry (Produktyvumo didinimo institutas, profesinio mokymo teikėjas) (Suomija), Actions Intégrées de Développement, AID (Belgijos švietimo organizacijų tinklas) (Belgija).

Projekto tikslas – prisidėti prie pameistrystės vystymo Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje.

Projekto tikslinė grupė – įmonių meistrės (-ai) (netiesiogiai – pameistrės (-iai)).

Projekto pilotinio mokymo metu numatoma apklausti 90 įmonių apie meistrių (-ų) mokymo poreikius, apmokyti po 30 įmonių meistrių (-ų) Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Suomijos ir Belgijos partneriai suteiks žinias ir metodologijas intelektinių produktų sukūrimui. Projekto metu Lietuvoje bus atliktos esamų įmonių meistrių (-ų) mokymo programų bei pagrindinių teisinės aplinkos sąlygų apžvalgos.

Projekto intelektiniai produktai:

1. Meistrių (-ų) mokymo programos modelis

2. Pameistrystės populiarinimo koncepcija

Projekto rezultatai:

 • Įmonių poreikių analizės rinkinys. Poreikis bus ištirtas per pokalbius su įmonių atstovais Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje (30-50 pokalbių su įmonėmis).
 • Meistrių (-ų) mokymo metodikos apžvalginis rinkinys. Visų šalių partneriai ištirs naudojamą metodiką meistrėms (-ams) mokyti savo šalyse, ši apžvaga bus sudėta į apibendrinamąjį rinkinį.
 • Meistrų mokymo programos modelis. Modelis bus sukurtas išanalizavus įmonių poreikį bei esamą metodologiją. Modelis gali apimti tokias temas kaip darbui reikalingų kompetencijų nustatymas, mokymo plano įmonėje parengimas, efektyviausi žinių perteikimo pameistriai (-iui) būdai, mokymo metu naudojami dokumentai, bendravimo su mokiniais metodika, mokinių vertinimas ir kita.
 • Atmintinė meistrei (-ui). Tai bus instrukcijų rinkinys, skirtas priminti pagrindinius mokymo plano rengimo, mokymo ir vertinimo principus.
 • 4 (keturios) pritaikytos meistrių (-ų) mokymo programos modelio versijos Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Suomijai.
 • 1-3 specifinei profesijai skirtos meistrių (-ų) mokymo programos (pvz. stogdengių, suvirintojų).
 • 30 (trisdešimt) apmokytų meistrių (-ų) bandomajame mokyme.
 • Pameistrystės populiarinimo koncepcija. Jos tikslas – paskatinti daugiau žmonių mokytis pameistrystės forma ir daugiau įmonių mokyti pameistrystės forma.
 • 4 (keturios) pritaikytos pameistrystės populiarinimo koncepcijos versijos Lietuvai, Latvijai, Estijai ir Belgijai.
 • 3 (trys) reklaminiai gaminiai: skrajutė, plakatas, informacinis laiškas įmonėms (1000 skrajučių, 100 plakatų, 1 laiškas įmonėms).
 • 12 (dvylika) seminarų jaunimui ir bedarbiams – pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotiniai renginiai.
 • 3 (trys) seminarai įmonių vadovams – pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotiniai renginiai.
 • 6 (šeši) paskelbti straipsniai (3 popieriniai ir 3 internetiniai), populiarinantys pameistrystę – pameistrystės populiarinimo koncepcijos pritaikymo Lietuvai pilotavimas.

Projekto naujienos:

Pranešimai apie projektą žiniasklaidoje

aid tts vilniaus eruzales to
lsn Linpra kpmpc lddk