Metodinės priemonės ir aktuali informacija

Metodinės priemonės, kuriomis remiantis rengiamos kompetencijų vertinimo užduotys, informacija apie kompetencijų vertinimo užduočių validavimą bei rekomendacijos praktinės dalies gebėjimų vertinimui atlikti:

Šios metodinės priemonės buvo parengtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“.

Su Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Dažniausiai užduodami klausimai apie kompetencijų vertinimą (DUK)

Asmens įgytų kompetencijų vertinimo priežiūros vykdymo tvarkos aprašą kartu su patikros formomis rasite čia

Elektroninis įrankis informavimui apie kompetencijų vertinimą – https://eksternams.nsa.smm.lt/

Šiame elektroniniame įrankyje rasite (informacija nuolat keliama):

  • Informaciją apie pasitelktus teikėjus
  • Bandomuosius testus pagal kvalifikacijas
  • Bendrą informaciją apie kvalifikacijas ir joms priskiriamas programas
  • Teisės aktus ir kitas naudingas nuorodas