Metodinės priemonės ir aktuali informacija

Metodinės priemonės, kuriomis remiantis rengiamos kompetencijų vertinimo užduotys, informacija apie kompetencijų vertinimo užduočių validavimą bei rekomendacijos praktinės dalies gebėjimų vertinimui atlikti:

Šios metodinės priemonės buvo parengtos Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, įgyvendinant projektą Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 „Įvairiais būdais įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemos tobulinimas“.

Su Asmens įgytų kompetencijų vertinimo tvarkos aprašu galite susipažinti čia.

Elektroninis įrankis informavimui apie kompetencijų vertinimą – https://eksternams.nsa.smm.lt/

Šiame elektroniniame įrankyje rasite (informacija nuolat keliama):

  • Informaciją apie pasitelktus teikėjus
  • Kompetencijų vertinimo teorinės dalies egzamino grafikus pagal kvalifikacijas
  • Bandomuosius testus pagal kvalifikacijas
  • Bendrą informaciją apie kvalifikacijas ir joms priskiriamas programas
  • Teisės aktus ir kitas naudingas nuorodas