Profesinio mokymo programos

Švietimo sritis Valstybinis kodas Naujas/Senas Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos tipas
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071107
Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071115
260052437
Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo programa Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071105
260052406
Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programa Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104107
265084051
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104108
265084052
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104109
265084053
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104110
265084054
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 260104107
260084033
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104111
265084055
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104112
265084056
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104113
265084057
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104114
265084058
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 260104108
260084034
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo