Profesinio mokymo programos
Į šias programas priėmimas nėra vykdomas, licencijos nėra išduodamos

Švietimo sritis Valstybinis kodas Naujas/Senas Mokymo programos pavadinimas Mokymo programos tipas
Architektūra ir statyba 260073203
260058204
Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa [:lt]Darbininko, dirbančio su asbestu arba jo gaminiais, mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Architektūra ir statyba 560073202
560058208
Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymo programa [:lt]Darbo su asbestu ir jo gaminiais vadovo mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Gamyba ir perdirbimas 560072402
560054405
Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymo programa [:lt]Grunto kasimo, tvirtinimo ir kitų darbų, vykdomų iškasose ir pylimuose, vadovo mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Gamyba ir perdirbimas 560072401
560054403
Kasybos darbų vadovo mokymo programa [:lt]Kasybos darbų vadovo mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Gamyba ir perdirbimas 560072403
560054408
Sprogdinimo darbų vadovo mokymo programa [:lt]Sprogdinimo darbų vadovo mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071109
260052420
Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus mokymo programa Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071109
560052430
Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo mokymo programa Chemijos ir naftos chemijos pramonės sprogių, degių gamybų vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071110
560052431
Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymo programa Darbų laboratorijoje su pavojingomis cheminėmis medžiagomis vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071104
560052410
Darbų vadovų, atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą, mokymo programa Darbų vadovų, atsakingų už OAM ir F-dujų turinčios šaldymo, oro kondicionavimo įrangos ir šiluminių siurblių tvarkymą, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071113
260052428
Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis mokymo programa Darbuotojo, dirbančio su cheminėmis nuodingomis medžiagomis mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071107
Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa Darbuotojų, dirbančių su OAM ir F-dujų turinčia šaldymo, oro kondicionavimo įranga, šiluminiais siurbliais, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071115
260052437
Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo programa Darbuotojų, surenkančių F-dujas iš tam tikrų motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071105
260052406
Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programa Darbuotojų, vykdančių su stacionariomis priešgaisrinėmis sistemomis ir gesintuvais, kuriuose yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų ar ozono sluoksnį ardančių medžiagų, susijusią veiklą, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 361071104
361052422
Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko mokymo programa Katilinės vandens cheminio valymo aparatininko mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071105
560052413
Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo mokymo programa Naftos ir jos produktų įrenginių eksploatavimo sprogioje aplinkoje darbo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071108
260052411
Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programa Naftos perdirbimo technologinių bei garo ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071112
560052434
Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Nuotėkų valymo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071111
560052432
Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovų mokymo programa Pavojingų krovinių ir cheminių medžiagų vežimo ir sandėliavimo darbų vadovų mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071106
560052414
Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programa Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071102
560052406
Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa Pavojingų medžiagų vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071104
260052405
Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymo programa Pavojingų technologinių dujų vamzdynų operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071101
260052402
Slėginių indų operatoriaus mokymo programa Slėginių indų operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071101
560052403
Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa Slėginių indų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071106
260052407
Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymo programa Slėginių vamzdynų operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071103
560052408
Slėginių vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa Slėginių vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071306
260052216
Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, mokymo programa Asmens, atsakingo už katilinės, veikiančios be nuolatinio aptarnaujančio personalo, priežiūrą, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071303
560052218
Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymo programa Asmens, atsakingo už pramonės objektų šilumos ūkį mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071304
560052219
Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa [:lt]Asmens, atsakingo už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį, mokymo programa[:en]Atsakingų asmenų už šilumos ir karšto vandentiekio tinklų šilumos ūkį mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071304
260052211
Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus mokymo programa Automatizuotų katilų, kūrenamų dujomis ir skystu kuru, operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071311
560052249
Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programa Degiųjų dujų sistemų eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 262071308
262052210
Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa Didelio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071318
560052257
Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa Dujotiekių elektrocheminės saugos nuo korozijos įrenginių įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071322
260052264
Dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymo programa Dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių montuotojo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071320
560052263
Dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių projektuotojo mokymo programa Dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių projektuotojo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071319
560052262
Dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymo programa Dujų sistemų (iki 1,6 MPa) ir magistralinių dujotiekių statybos priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071313
560052250
Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo mokymo programa Dujų sistemų kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 262071304
262052205
Energetinių katilų mašinisto mokymo programa Energetinių katilų mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071305
560052220
Energetinių katilų priežiūros meistro mokymo programa Energetinių katilų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 262071311
262052221
Freoninių šaldymo įrengimų mašinisto-remontininko mokymo programa Freoninių šaldymo įrengimų mašinisto-remontininko mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071306
560052222
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų priežiūros meistro mokymo programa Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 261071301
261052212
Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymo programa Garo (iki 0,05 MPa) ir vandens šildymo (iki 110 C) katilų, kūrenamų kietuoju ir skystuoju kuru, kūriko mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071307
560052221
Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa Garo ir karšto vandens vamzdynų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071310
560052225
Katilų derintojo mokymo programa Katilų derintojo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071303
260052203
Kėlimo kranų elektriko mokymo programa Kėlimo kranų elektriko mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 265071302
265052208
Liftų elektromechaniko mokymo programa Liftų elektromechaniko mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071321
560052271
Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymo programa Magistralinių dujotiekių eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 360071301
360052201
Magistralinių dujotiekių dujų kompresorių mašinisto mokymo programa Magistralinių dujotiekių dujų kompresorių mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071322
560052273
Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo vadovo mokymo programa Magistralinių dujotiekių kontrolės, matavimo prietaisų ir automatikos (KMP ir A) eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071305
260052213
Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programa Slėginių garotiekių ir karšto vandens vamzdynų operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071317
560052255
Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa Suskystintų dujų kuro sistemų automobiliuose įrengimo ir eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071317
260052242
Suskystintų dujų pilstymo stoties balionų pildytojo mokymo programa Suskystintų dujų pilstymo stoties balionų pildytojo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071315
260052240
Suskystintų dujų pilstymo stoties siurblių-kompresorių mašinisto mokymo programa Suskystintų dujų pilstymo stoties siurblių-kompresorių mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071316
560052254
Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymo programa [:lt]Suskystintų naftos dujų degalinės aptarnavimo vadovo mokymo programa[:en]Suskystintų naftos dujų degalinės operatoriaus mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 362071302
362052220
Šaldymo įrengimų mašinisto mokymo programa Šaldymo įrengimų mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071308
560052223
Šaldymo kompresorių priežiūros meistro mokymo programa Šaldymo kompresorių priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071307
260052231
Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus mokymo programa Technologinių dujas deginančių įrenginių operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071314
560052252
Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymo programa Vartotojų dujų sistemų su dujas deginančiais įrenginiais iki 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071315
560052253
Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymo programa Vartotojų dujų sistemų su įrenginiais iki ir daugiau kaip 120 kW galios eksploatavimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 262071309
262052211
Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa Vidutinio našumo garo ir vandens šildymo katilų mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 261071302
261052214
Vidutinio slėgio garo katilų-utilizatorių operatoriaus mokymo programa Vidutinio slėgio garo katilų-utilizatorių operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071309
560052224
Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro mokymo programa Vidutinio slėgio katilų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 561071501
561052111
Pramoginių įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Pramoginių įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 262071603
262052505
14 KW ir didesnės galios kompresorių mašinisto mokymo programa 14 KW ir didesnės galios kompresorių mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 260071603
260052503
Kėlimo įrenginių šaltkalvio-montuotojo mokymo programa Kėlimo įrenginių šaltkalvio-montuotojo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 261071601
261052505
Kilnojamųjų kompresorių mašinisto mokymo programa Kilnojamųjų kompresorių mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071602
560052508
Liftų priežiūros meistro mokymo programa Liftų priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 261071602
261052506
Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto mokymo programa Mažesnės kaip 14 kW galios kompresorių mašinisto mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071603
560052509
Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Neregistruojamų kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Inžinerija ir inžinerinės profesijos 560071601
560052507
Oro kompresorių priežiūros meistro mokymo programa Oro kompresorių priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Saugos paslaugos 360103201
360086102
Miško gaisrų gesinimo vadovo mokymo programa Miško gaisrų gesinimo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Saugos paslaugos 260103209
260086117
Pirotechnikų mokymo programa Pirotechnikų mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 560104103
560084006
Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 560104104
560084007
Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 560104102
560084002
Lynų kelių priežiūros meistro mokymo programa Lynų kelių priežiūros meistro mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104107
265084051
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104108
265084052
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104109
265084053
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104110
265084054
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti keleivius praplėsti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 260104107
260084033
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104111
265084055
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104112
265084056
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai įgyti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104113
265084057
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 265104114
265084058
Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka Motorinių transporto priemonių keleiviams vežti vairuotojų mokymo programa pradinei profesinei kvalifikacijai vežti krovinius praplėsti skubos tvarka Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 260104108
260084034
Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojų periodinio profesinio mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Transporto paslaugos 560104106
560084020
Funikulieriaus priežiūros meistro mokymo programa [:lt]Funikulieriaus priežiūros meistro mokymo programa[:] Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 260102202
260086203
Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa Darbininko, dirbančio aukštalipio darbus, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 260102203
260086204
Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymo programa Darbininko, dirbančio šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 260102205
260086206
Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymo programa Darbininko, vykdančio grunto kasimo, tvirtinimo ir kitus darbus iškasose ir pylimuose, mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 260102201
260086201
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms operatoriaus mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 560102201
560086202
Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymo programa Degiųjų dujų bei deguonies naudojimo ūkinėms reikmėms vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 360102201
360086201
Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo mokymo programa Platforminių kėlimo įrenginių darbo vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 560102206
560086207
Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymo programa Šuliniuose ir kituose požeminiuose statiniuose, uždarose talpyklose vykdomų darbų vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo
Higiena ir profesinė sveikata 560102207
560086208
Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa Aukštalipio darbų vadovo mokymo programa Tęstinio profesinio mokymo