Kokybės stebėsena

Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašas

Švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. gruodžio 12 d. įsakymas Nr. 1561 „Dėl švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. rugsėjo 18 d. įsakymo Nr. V-1218 „Dėl Individualių mokymosi paskyrų sistemoje skelbiamų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi programų kokybės užtikrinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“. TAR nuoroda čia.