Profesinis mokymas

Metinius pranešimus, straipsnius ir kitas publikacijas apie profesinio mokymo sistemą Lietuvoje rasite ReferNet Lietuva tinklo svetainėje