Informacija programų rengėjams

Tvarkos aprašas

 

Formaliojo profesinio mokymo programų rengimas

Metodiniai leidiniai

 
Programos ar jos modulio rengimo paraiškos formos

 
Programos ar jos modulio formos

 

Neformaliojo profesinio mokymo programų rengimas

Paraiškos ir vertinimo formos

 

Kita informacija