Informacija programų rengėjams

Tvarkos aprašas

Formaliojo profesinio mokymo programų rengimas

Metodiniai leidiniai

Paraiškos ir vertinimo formos

Neformaliojo profesinio mokymo programų rengimas

Paraiškos ir vertinimo formos