Erasmus+ projektas „Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojų mobilumas“ (2014-2015 m.)

erasmus
Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjunga

Programos„Erasmus+: Leonardo da Vinci. Profesinis mokymas“ tikslai:

  • Gerinti profesinio mokymo kokybę visoje Europoje.
  • Didinti besimokančiųjų praktikos galimybes – mokymąsi darbo vietoje užsienyje, tokiu būdu įgyjant profesinių įgūdžių reikiamų sėkmingai integracijai į darbo rinką.
  • Tobulinti institucijų, aktyviai veikiančių profesinio mokymo srityje, darbuotojų profesines ir/ar pedagogines žinias ir įgūdžius.

Projekto „Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojų mobilumas“ aprašymas
Projektas vykdomas ir finansuojamas pagal programą „Erasmus+: Leonardo da Vinci. Profesinis mokymas“

Projekto numeris: 2014-1-LT01-KA102-000322

Projekto paraiškos teikėjas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslas: perimant gerąją užsienio šalių patirtį profesinio mokymo kvalifikacijų, susijusių mokymo programų kūrimo bei profesinio mokymo kokybės užtikrinimo srityse, gerinti Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau – Centras) darbuotojų kompetencijas ir stiprinti Centro bendradarbiavimą su profesinio mokymo įstaigomis ir socialiniais partneriais ir tokiu būdu prisidėti prie Lietuvos profesinio mokymo plėtros ir patrauklumo didinimo.

Projektas orientuotas į dvi esmines Centro veiklos sritis – kokybiškų, darbo rinkos ir ūkio poreikius atitinkančių profesinio mokymo kvalifikacijų bei susijusių modulinių profesinio mokymo programų formavimą ir profesinio mokymo įstaigų kokybės kultūros plėtojimą ir stiprinimą. Šios sritys – nacionalinės profesinio mokymo politikos prioritetai ir šiose srityse Centras ėmėsi naujų veiklų: bendradarbiaujant su socialiniais partneriais ir profesinio mokymo įstaigomis pradėti kurti profesiniai standartai bei modulinės profesinio mokymo programos, todėl ieškoma būdų, kaip efektyviau organizuoti standartų ir programų kūrimą, įgyvendinimą ir atnaujinimą bei, kaip užtikrinti šio proceso kokybę. Darbo procesų stebėjimas užsienio atsakingose institucijose, bendravimas su šių institucijų personalu padės rasti atsakymus į šiandien aktualius, su profesinio mokymo turiniu, kokybe, patrauklumu, susijusius klausimus, padės rasti būdų, kaip į profesinio mokymo bendrai ir profesinio mokymo kvalifikacijų plėtotės procesą kuo efektyviau įtraukti įvairias suinteresuotų asmenų grupes.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2014-07-01 – 2015-06-30.

Projekto veiklų aprašymas:

1. Centro darbuotojų stažuotė į Estijos Respubliką, Taliną

1.1. Organizacija partnerė Sihtasutus Archimedes
Internetinė prieiga: www.archimedes.ee
1.2. Laikotarpis 2015-03-04-2015-03-06 (3 darbo dienos)
1.3. Veiklos tipas Darbo stebėjimo veikla
1.4. Dalyvių skaičius 5 Centro darbuotojai

2. Centro darbuotojų stažuotė į Airijos Respubliką, Dubliną

2.1. Organizacija partnerė Department of Education Skills
Internetinė prieiga:www.education.ie
2.2. Laikotarpis 2015-05-27 – 2015-05-29
2.3. Veiklos tipas Darbo stebėjimo veikla
2.4. Dalyvių skaičius 6 Centro darbuotojai