Nacionalinės valdžios institucijos pameistrystei: mokymosi darbo vietoje įgyvendinimas Latvijoje, Lietuvoje ir Estijoje (WBL-Balt)

Projekto pavadinimas anglų kalba: National Authorities for Apprenticeships: Implementing Work Based Learning in Latvia, Lithuania and Estonia (WBL-Balt)

Projekto numeris: 557236-EPP-1-LV-EPKA3-APPREN

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: nuo 2014-12-01 iki 2016-11-30

Projekto koordinatorius: Latvijos švietimo ir mokslo ministerija

Projekto partneriai: Latvijos darbdavių konfederacija, Nacionalinis švietimo centras (Latvija), Latvijos profesinių sąjungų konfederacija, fondas INNOVE (Estija), Lietuvos švietimo ir mokslo ministerija ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras (Lietuva)

Projekto tikslas – paremti mokymosi darbo vietoje ir pameistrystės plėtrą trijose Baltijos šalyse bei sustiprinti šalių bendradarbiavimą, keitimąsi profesinio mokymo sistemos reformų įgyvendinimo patirtimi.

Projekto rezultatai:

Pagrindinės problemos, dėl kurių gimė projekto idėja, yra teisės bazė nepakankamumas kokybiškam profesiniam mokymui darbo vietoje įgyvendinti, nepakankama mokymosi darbo vietoje pasiūla, nepakankamas įvairių suinteresuotų pusių, ypač darbdavių, įsitraukimas.  Visos šalys savo veiklas suplanavo individualiai.

Lietuvos veiklų rezultatai:

  • Ataskaita apie pameistrystės projektų pamokas
  • Baltijos šalių politikų susitikimas
  • Veiksmų planas praktiniam mokymui ir pameistrystei stiprinti Lietuvoje
  • 6 apskrito stalo diskusijos skirtingomis temomis, dalyvaujant užsienio ekspertams
  • Žiniasklaidos kampanija naujienų portaluose, pristatanti mokymo darbo vietoje naudą
  • Tarptautinė konferencija

Projekto naujienos:

erasmus
logo-bafa