Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva

Erasmus

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras kartu su LR švietimo ir mokslo ministerija įgyvendina projektą „Suaugusiųjų švietimo veiksmų plano nacionalinis koordinavimas: Lietuva“, kuris finansuojamas Europos Komisijai įgyvendinant Europos sąjungos suaugusiųjų švietimo iniciatyvą (ang. „National Coordinators for the Implementation of the European Agenda for Adult Learning“).
Projekto metu numatoma pasiekti šiuos rezultatus: suorganizuoti konferenciją ir ciklą seminarų neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi koordinatoriams, regioninės valdžios ir socialinių partnerių atstovams, strateginio suaugusiųjų švietimo planavimo, tarpinstitucinio bendradarbiavimo, elektroninių mokymosi platformų temomis; suteikti metodinę pagalbą savivaldybių suaugusiųjų švietimo koordinatoriams.

Projektas įgyvendinamas 2015 m. lapkričio – 2017 m. spalio mėn.

Projekto naujienos