Sektorinių kvalifikacijų aprašų EKS 5 lygiui kūrimas

erasmus
Projekto pavadinimas: „Sektorinių kvalifikacijų aprašų EKS 5 lygiui kūrimas“
Projekto numeris: 2016-1-LT01-KA202-023178
Projekto vykdytojas: Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Projekto partneriai:

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
VšĮ Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras
Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras
Essenia UETP – University and Enterprise Training Partnership s.r.l., Italija
Fundación Laboral del Metal, Ispanija
Esprominho, Portugalija

Projekto biudžetas: 137766,00 Eur
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016-11-01 / 2018-10-31

Projektu siekiama pagerinti pereinamumą tarp profesinio mokymo ir aukštojo mokslo ir skirtingų kvalifikacijos lygių, taip sudarant galimybes besimokantiems ir dirbantiems siekti aukštesnės kvalifikacijos ir įgyvendinti mokymosi visa gyvenimą nuostatas.
Europos profesinio rengimo plėtros centro (CEDEFOP) 2014 m. atlikta 5 EKS lygio kvalifikacijų studija parodė, kad šio lygio kvalifikacijos vaidina svarbų vaidmenį pagerinant patekimą į darbo rinką, užtikrina karjeros augimą ir tolesnio mokymosi tęstinumą pereinant į aukštojo mokslo studijas. 5 EKS lygio kvalifikacijos ypač patrauklios turintiems profesinę kvalifikaciją ir darbo patirties, kadangi suteikia galimybę patobulinti kvalifikaciją atsižvelgiant į pasiekimus mokantis darbo vietoje.
Lietuvoje, kaip ir kai kuriose projekto partnerių šalyse šiuo metu beveik nėra 5 lygio kvalifikacijas teikiančių programų, tačiau numatoma jas rengti artimiausioje ateityje. Todėl labai svarbu tiksliai apsibrėžti, kokių kvalifikacijų šiame lygmenyje pageidauja darbdaviai ir besimokantieji ir ką galėtų pasiūlyti profesinio mokymo teikėjai atsižvelgiant į sektorių specifiką.
Pagrindinis projekto tikslas – išsiaiškinti darbdavių ir kitų interesų grupių poreikius 5 lygio kvalifikacijoms ir parengti sektorinius kvalifikacijų aprašus 5 kvalifikacijų lygiui pasirinktuose sektoriuose. Tuo tikslu projekte numatyta įgyvendinti šias veiklas:

  • Atlikti tarptautinės patirties palyginamąją studiją, siekiant išsiaiškinti, kokie gali būti 5 lygio sektoriniai kvalifikacijų aprašai, kokio tipo kvalifikacijos patenka skirtingose šalyse į 5 lygį ir kokiais dokumentais tai apibrėžiama.
  • Išsiaiškinti pagrindinių socialinių partnerių (visų pirma darbdavių, o taip pat mokymo institucijų ir besimokančiųjų) projekto partnerių šalyse lūkesčius ir poreikį 5 lygio kvalifikacijoms.
  • Parengti 5 lygio kvalifikacijų aprašus pasirinktuose ūkio veiklos sektoriuose.
  • Parengti pilotinę 5 lygio programą paslaugų sektoriuje.