Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (angl. ECVET) diegimas nacionalinėje profesinio mokymo sistemoje. Suomijos ir Danijos patirtis.

Projekto „Europos profesinio mokymo kreditų sistemos (angl. ECVET) diegimas nacionalinėje profesinio mokymo sistemoje. Suomijos ir Danijos patirtis“ aprašymas:

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2013-06-01 – 2014-05-31

Projekto metu organizuojamų pažintinių vizitų tikslai:

  • Susipažinti su Suomijos ir Danijos šalių patirtimi diegiant ECVET elementus į šalių nacionalines profesinio mokymo sistemas (iššūkiai, problemos, pamokos). Kaip užtikrinamas šiame procese dalyvaujančių suinteresuotų šalių (valdžios institucijų, profesinio mokymo tiekėjų, verslo įmonių ir kt. socialinių partnerių ) bendradarbiavimas. Verslo atstovų įtraukimo į ECVET diegimo procesas. Projekte dalyvaujančių šalių profesinio mokymo kokybės užtikrinimo, kvalifikacijų sistemų pripažinimas.
  • Susipažinti su šalių profesinio mokymo institucijų patirtimi: diegiant ECVET elementus savo institucijose per MVGP projektus; ECVET nauda mokymosi rezultatų pripažinimui ir mobilumo pasiekimų integravimui į profesinio mokymo sistemas; susitarimų, sutarčių derinimas, susitarimų memorandumo tarp mokymo institucijų pasirašymas ir įgyvendinimas (angl. Memoranda of Understanding), mobilumo pasiekimų vertinimo procedūros organizavimas, EUROPASS naudojimas.
  • Susipažinti su patirtimi administruojant projektą “Nacionaliniai ECVET ekspertai” (nacionalinių agentūrų bei švietimo ministerijų atsakomybė), darbo su ekspertais eiga ir veiklomis, ECVET nacionalinių ekspertų funkcijomis, iniciatyvomis, viešinimo priemonės pasiekti rezultatai.
  • Nacionalinių agentūrų vaidmuo ir veiksmai skatinant ECVET projektus profesinio mokymo institucijose, sklaidos priemonės.

Daugiau informacijos apie projektą

Švietimo mainų paramos fondo informacija „Patirtis – geriausias mokytojas“