Patvirtintas Testo, skirto asmenų, pageidaujančių mokytis pagal profesinio mokymo programas ir dalyvaujančių bendrajame priėmime, profesijai reikalingoms kompetencijoms įvertinti, rengimo tvarkos aprašas

2023 m. balandžio 6 dieną KPMPC direktoriaus įsakymu Nr. V1-127 patvirtintas Testo, skirto asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas ir dalyvaujančių bendrajame priėmime į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę profesinio mokymo įstaigą, specifiniams gebėjimams, specifinėms žinioms, bendrosioms ar profesijai reikalingoms kitoms kompetencijoms įvertinti, rengimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas).

Aprašas nustato valstybinių ar savivaldybių arba nevalstybinių profesinio mokymo įstaigų bendrai vykdomo testo, kurį turi laikyti asmenys, stojantys į formaliojo pirminio arba tęstinio profesinio mokymo programas, kurioms numatytas stojančiojo papildomo tinkamumo patikrinimas, organizavimo ir vykdymo reikalavimus, testo užduočių parengimo, vertinimo bei apeliacijų komisijų sudarymo principus bei atliktų testo užduočių vertinimo sistemą.

Testo skirto asmenų, pageidaujančių mokytis pagal profesinio mokymo programas ir dalyvaujančių bendrajame priėmime specifiniams gebėjimams, specifinėms žinioms, bendrosioms ar profesijai reikalingoms kitoms kompetencijoms įvertinti, poreikį nustato Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras rengiant arba atnaujinant profesinio mokymo programą. Testo poreikis nurodomas profesinio mokymo programos tituliniame lape.

Šiuo metu testas stojančiojo pasirengimui mokytis nustatyti turi būti laikomas vykdant bendrąjį priėmimą į šias profesinio mokymo programas:

1. .NET programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P43061301, T43061304);
2. Java programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P42061301, P43061302, T43061305);
3. Php programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P42061302, P43061304, T43061307);
4. JavaScript programuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P42061303, P43061303, T43061306);
5. Programinės įrangos testuotojo modulinė profesinio mokymo programa (P43061305, T43061308).

Daugiau informacijos
Konsultavimo ir informavimo skyrius, tel. 8 624 14 549.