Profesinio mokymo metodinės komisijos – svarbus partneris plėtojant profesinio mokymo turinį

2021 m. gruodžio 17 d. vykusiame virtualiame profesinio mokymo metodinių komisijų (toliau – Komisijų) pirmininkų ir Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro (toliau – KPMPC) atstovų pasitarime apžvelgti 2021 m. veiklų rezultatai, aptarta Komisijų veiklos problematika, pasidalinta įžvalgomis dėl 2022 metų veiklos perspektyvų.

Remiantis 2021 m. gruodžio mėn. atliktos Komisijų apklausos rezultatais, Komisijos siekia aktyviai dalyvauti sprendimų priėmime profesinio mokymo turinio tobulinimo klausimais bei identifikavo unikalių specializuotų mokymų poreikį atitinkamos Komisijos veiklos srityje.

Lina Vaitkutė, KPMPC Kvalifikacijų formavimo skyriaus vedėja, pristatė profesinio mokymo naujoves bei akcentavo kompetencijų svarbą profesinio mokymo sistemoje.

Profesinio mokymo metodinės komisijos aktyviai dalijasi vertinga ekspertine patirtimi profesinio mokymo programų rengimo bei vertinimo, kompetencijų vertinimo užduočių rengimo bei validavimo srityse, organizuoja profesinio meistriškumo konkursus, reikšmingai prisideda stiprinant profesijos mokytojų tinklaveiką nacionaliniu lygmeniu.

Nuoširdžiai dėkojame Komisijoms už sėkmingą bendradarbiavimą bei vertingą indėlį, siekiant profesinio mokymo kokybės.

Profesinio mokymo metodinių komisijų informacija