Sistemiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos plėtros link (EQAVET 2021-2023)

imageeqavet-logo

Projekto pavadinimas: „Sistemiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos plėtros link“ (angl. Towards a more systemic and rewarding VET teachers networking and peer-learning on VET curriculum and quality issues)

Projekto numeris: 101048407

Projekto pradžios data: 2021 m. rugsėjo 1 d.

Projektas įgyvendinamas: 24 mėnesiai.

Projekto vykdytojas: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras

Projekto tikslas: stiprinti profesijos mokytojų tinklaveiką, pasinaudojus profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET) teikiamomis galimybėmis.

Metodinės veiklos tikslas – telkti profesijos mokytojus praktikus įgyvendinti šalies ir regiono švietimo politiką, skleisti profesinio mokymo naujoves bei pedagoginę patirtį, plėtoti mokytojų bendradarbiavimą. Metodinė veikla – mokytojų, mokyklų vadovų bei kitų specialistų organizuota veikla, vienijanti juos pagal veiklos ir mokymo sritis, skirta kompetencijoms ir praktinei veiklai tobulinti keičiantis gerąja pedagogine patirtimi, naujausia metodine informacija.

Įgyvendinant projektą atlikta tarptautinės patirties įtraukiant mokytojus į metodinę veiklą ir ją organizuojant situacijos analizė bei Lietuvos profesijos mokytojų metodinės veiklos, kaip vieno iš būtinų mokytojų sutelktumo siekiant mokymo kokybės būdų, analizė. Parengtos profesinio mokymo metodinių priemonių rengimo bei metodinės veiklos vertinimo rekomendacijos.

Projekto įgyvendinimo metu sukurtas ir įdiegtas elektroninis įrankis skirtas profesinio mokymo metodinės veiklos kokybei užtikrinti.

2022 m. birželio-gruodžio mėn. KPMPC atstovai dalyvavo Čekijos, Latvijos, Vokietijos, Kroatijos, Suomijos kolegialaus vertinimo vizituose. Vizitus koordinavo Europos Komisijos profesinio mokymo kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos (EQAVET) sekretoriatas.

2023 m. sausio mėnesį įvykdytas Lietuvos profesinio mokymo metodinės veiklos kolegialus vertinimas. Jame dalyvavo EQAVET atstovai iš Belgijos, Čekijos, Latvijos, Rumunijos, Slovakijos.

Projekto tikslinė grupė: profesinio mokymo metodinės komisijos, profesijos mokytojai, profesinio mokymo įstaigų pedagoginis ir administracinis personalas, socialiniai partneriai.

Projekto naujienos

Išversta į lietuvių kalbą EQAVET metodinė informacija

Parengtos Profesinio mokymo metodinių priemonių rengimo rekomendacijos

Kviečiame dalyvauti EQAVET viešinimo renginiuose

Tinklaveikos įtaka įtraukiojo profesinio mokymo kokybės pokyčiams: atvejo analizė

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro geroji patirtis įgyvendinant metodines veiklas

Įvyko tarptautinis EQAVET kolegialaus vertinimo vizitas Lietuvoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime Vokietijoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime Kroatijoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime Suomijoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime Latvijoje

Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro darbuotojai dalyvavo tarptautiniame kolegialiame vertinime

Profesinio mokymo metodinių komisijų pirmininkų pasitarimo metu aptartos profesinio mokymo aktualijos ir profesijos mokytojų tinklaveikos iššūkiai

Profesinio mokymo metodinės komisijos – svarbus partneris plėtojant profesinio mokymo turinį

Pradėtas įgyventi Erasmus+ projektas Sistemiškesnės ir tvaresnės profesijos mokytojų tinklaveikos plėtros link

Projekto naujienlaiškiai

EQAVET projekto teminis naujienlaiškis Nr. 1

EQAVET projekto teminis naujienlaiškis Nr. 2

EQAVET geroji patirtis

EQAVET kokybės užtikrinimo ciklas
EQAVET tarpusavio vertinimo etapai

EQAVET tarpusavio vertinimo vadovas (LT) (EN)

Europos kokybės užtikrinimo orientacinės sistemos įgyvendinimo palaikymas 2022 m. EQAVET sekretoriato apklausos rezultatai. 2022 (LT) (EN)

Projekto rezultatai

Metodiniai renginiai

Konsultaciniai renginiai elektroninį įrankį plėtoti

Elektroninis įrankis profesijos mokytojų tinklaveikai stiprinti

Profesinio mokymo metodinės veiklos vertinimo rekomendacijos (II priedas. E-formos)

Viešinimo kampanija

Profesinio mokymo metodinių priemonių rengimo rekomendacijos

Lietuvos profesijos mokytojų bendruomenės veiklos turinio atvejo analizės ataskaita

Profesijos mokytojų metodinės veiklos organizavimo ir vykdymo užsienio šalyse gerosios patirties analizės atlikimo ataskaita

EQAVET tinklo informacija

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Europos Komisijos parama projekto įgyvendinimui nereiškia Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) pritarimo jo turiniui, kuriame pateikiama autorių nuomonė, todėl Europos Sąjungos ar Europos švietimo ir kultūros vykdomosios įstaigos (EACEA) negali būti laikoma atsakinga už informaciją panaudotą šioje svetainėje ir projekto rezultatuose.