Integruotas migrantų palaikymo metodas

kpmpc-projektai

Projekto pavadinimas: Integruotas migrantų palaikymo metodas (ang. An integrated method to support migrants)

Projekto kodas: 2020-1-NL01-KA204-064517

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2020-10-01 – 2023-08-31.

Projekto vykdytojas: Stichting Surplus (Nyderlandai).

Projekto partneriai: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras, Consorzio Scuola Comunità Impresa (Italija), Prometeo (Italija), Asociatia CFPC Constanta (Rumunija).

Projekto tikslas – sukurti europinę skaitmeninės kompetencijos mokymo koncepciją, skirtą žemos kvalifikacijos ilgalaikiams bedarbiams suaugusiems migrantams.

Projekto tikslinė grupė: žemos kvalifikacijos ilgalaikiai bedarbiai suaugę migrantai ar pabėgėliai.

Naujienos apie projektą:

Projekto rezultatai:

  • sukurta dedikuota interneto svetainė (EN, IT kalbomis);
  • sukurtas kompetencijų pripažinimo e-įrankis;
  • parengtas žemos kvalifikacijos suaugusių migrantų integracijos į darbo rinką modelis;
  • parengtas suaugusių migrantų socialinės reintegracijos skatinimo modelis;
  • parengtos rekomendacijos, skirtos vietos ir nacionaliniams sprendimų priėmėjams;
  • suorganizuoti 6 susitikimai (Lietuvoje, Italijoje, Rumunijoje, Nyderlanduose).