Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas

be-pavadinimo

Projekto numeris 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002
Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo 30 d. – 2023 m. rugsėjo 1 d.
Projektas bendrai finansuojamas iš Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų, profesinės srities gebėjimų ugdymo, kultūros darbuotojų ir asmenų, veikiančių kultūros sektoriuje, kompetencijos ir kvalifikacijos tobulinimo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Projekto tikslinė grupė – suaugusieji (nuo 18 m. amžiaus).

Projekto įgyvendinimo metu suaugusieji įgis arba sustiprins bendrąsias ir pagrindines kompetencijas, ugdys profesinės srities gebėjimus. Kultūros darbuotojai bei asmenys, veikiantys kultūros srityje, tobulins bendrąsios, specialiąsios, profesines ir vadybines kompetencijas. Vykdant projektą taip pat bus siekiama skatinti suaugusiųjų švietimą didinat Lietuvos gyventojų informuotumą apie suaugusiųjų švietimo galimybes ir jo finansavimą, tuo pačiu didinant suaugusiųjų švietimo prieinamumą.

Projektas prisidės prie socialinio ir ekonominio gyvenimo kokybės gerinimo, mažins dalies suaugusiųjų socialinės atskirties riziką. Kokybiškas ugdymo turinys ir jo perteikimas įvairioms suaugusiųjų grupėms sustiprins suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą.

Naujienos apie projektą: