Suaugusiųjų švietimo sistemos plėtra suteikiant besimokantiems asmenims bendrąsias ir pagrindines kompetencijas

be-pavadinimo

Projekto numeris 09.4.2-ESFA-V-715-01-0002
Projekto trukmė: 2016 m. rugsėjo 30 d. – 2020 m. rugsėjo 29 d.
Projektas bendrai finansuojamas iš ES fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų

Projekto tikslas – skatinti šalies suaugusiųjų dalyvavimą mokymesi visą gyvenimą siūlant jiems aktualias ir patrauklias bendrųjų ir pagrindinių kompetencijų ugdymo paslaugas savivaldybėse bei kokybiško ugdymo turinio pagalba stiprinti suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemos funkcionalumą.

Projekto tikslinė grupė – suaugusieji, išskyrus 55-64 m. amžiaus asmenis.

Projekto įgyvendinimo metu suaugusieji įgis arba sustiprins bendrąsias ir pagrindines kompetencijas, padidės jų motyvacija įsitraukti į mokymąsi visą gyvenimą. Projektas prisidės prie socialinio ir ekonominio gyvenimo kokybės gerinimo, mažins dalies suaugusiųjų socialinės atskirties riziką. Kokybiškas ugdymo turinys ir jo perteikimas įvairioms suaugusiųjų grupėms sustiprins suaugusiųjų neformaliojo švietimo ir tęstinio mokymosi sistemą.

Naujienos apie projektą: